ACCIÓNS FORMATIVAS PARA DESEMPREGADOS

No CIFP Ánxel Casal - Monte Alto impártense accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301K).

ORDE do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2020 e 2021 (código de procedemento TR301V)

 

22/02/2021 TRANSPORTE SANITARIO (SANT0208).

Programación

22/02/2021 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (SSCS0208).

Programación

22/02/2021 ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS E CATÁSTROFES (SANT0108). 

Programación