INICIAR SESIÓN

ADMISION E MATRÍCULA

INFORMACIÓN XERAL DE ADMISIÓN CURSO 2017-2018 - LIGAZÓN INFORMACIÓN XERAL

20/09/2017 Admisión: 2ª adxudicación extraordinaria

Publicación das listaxes da convocatoria extraordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

Máis información

 

13/09/2017 Publicación das listaxes provisionais de solicitantes do período extraordinario de admisión

Acceso á información

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o mércores 13 de setembro ata as 13:00 horas do venres 15 de
setembro de 2017.

A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.

Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

 

01/09/2017 Admisión: 1ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2017

Publicación das listaxes da convocatoria extraordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.
Máis información

01/09/2017 Período extraordinario de admisión a ciclos formativos

Presentación de solicitudes e ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera:

Aberto o período extraordinario de presentación de solicitudes de setembro ata o día 8 ás 13:00 horas. Coa finalidade de axudar na toma de decisións das persoas interesadas en facer solicitudes destas ensinanzas no período extraordinario, facilítanse listaxes informativas cos seguintes datos:

Listaxes separadas por réxime, modalidade e grao; ordenadas por provincia, concello e centro dos ciclos e módulos de formación profesional que teñen prazas dispoñibles e non teñen listaxe de espera.

Atención: Non son listaxes de ciclos e módulos con matrícula liberada. Para acceder é necesario participar no proceso de solicitudes de setembro.

 Máis información

 

INSTRUCIÓNS PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN CASO DE ADMISIÓN

Documentación a presentar

27/07/2017 2ª adxudicación ordinaria. Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de FP.

O prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o xoves 27 de xullo ata as 13:00 horas do luns 31 de xullo de 2017. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

 Máis información na páxina web da Consellería de Educación.

 

26/07/2017 2ª Relación definitiva de alumnado admitido e excluído nas prazas vacantes de 2º curso de réxime ordinario

 

 

18/07/2017 Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas


Información sobre a 1ª adxudicación

O prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o martes 18 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2017.

As persoas con praza adxudicada deben utilizar os seguintes modelos para formalizar a matrícula:

    -No réxime ordinario:  Solicitude matrícula-renuncia ordinario
    -No réxime para as persoas adultas: Solicitude matrícula adultos

De todos xeitos os centros poden imprimir o modelo de solicitude de matrícula cuberto que se obtén da aplicación (apartado 5.11) e facilitarllo ao alumnado para realizar a matrícula.

As persoas sen praza adxudicada que desexen matricularse en prazas liberadas (vacantes) empregarán o anexo I ou o anexo II, segundo corresponda, da orde do 15 de xullo de 2016 de admisión.

A solicitude de matrícula só se pode efectuar no centro no que se ten a praza adxudicada.

RENUNCIA

Para a renuncia á adxudicación de praza do réxime ordinario tamén se empregará o modelo Solicitude de matrícula-renuncia ordinario marcando a renuncia. A renuncia pódese tramitar en calquera centro con prazas de formación profesional sostidas con fondos públicos.

A renuncia á adxudicación de praza do réxime ordinario tamén se poderá realizar vía web, polos propios solicitantes, seguindo as instrucións que se xuntan:

Instrucións renuncia adxudicación réxime ordinario

RESERVA DE MATRÍCULA DO RÉXIME PARA PERSOAS ADULTAS
No réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade presencial como na modalidade a distancia, poderase efectuar reserva de matrícula vía web, coa finalidade de ter que acudir unha soa vez ao centro para efectuar a matrícula dos módulos reservados. Xúntase instrucións sobre o procedemento de reserva:

Instrucións reserva de matrícula no réxime modular

Están habilitados para o alumnado os servizos de consulta de solicitude (historial), renuncia vía web e reserva de matrícula do
réxime para as persoas adultas:

Instrucións consulta historial

 

Relación definitiva de admitidos e excluídos nas prazas vacantes de 2º curso de réxime ordinario

Prazo de solicitude de matrícula: do 18 ao 24 de xullo.

O alumnado que teña superado o módulo de FOL no 1º curso doutro ciclo, deberá entregar solicitude de validación presentando o anexo XIV:

Ligazón ao documento

 

Relación provisional de admitidos e excluídos nas prazas vacantes de 2º curso de réxime ordinario

Prazo de reclamacions: ata o 13 de xullo de 2017 ás 13 h.

 

 Publicación das listaxes provisionais de solicitudes admitidas para o curso 2017-2018

Máis información en www.edu.xunta.es/fp/

 

Oferta formativa ciclos FP para o curso 2017-2018

Oferta formativa réxime ordinario por familia e ciclos

Oferta formativa réxime modular por familia e ciclos

Oferta formativa réxime distancia por familia e ciclos

 

Horarios ciclos réxime modular curso 2017-2018

Publicación dos horarios dos ciclos formativos que se ofertan en réxime modular no CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Horarios réxime modular

 

INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN CURSO 2017-2018

Instrucións xerais de admisión

Instrucións solicitude web

ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

Prazos de admisión

Instrucións admisión 1º de ordinario

Instrucións de solicitude e matrícula para continuidade de estudos no réxime ordinario

Instrucións admisión réxime adultos