INICIAR SESIÓN

ADMISION E MATRÍCULA

INFORMACIÓN XERAL DE ADMISIÓN CURSO 2019-2020 - LIGAZÓN INFORMACIÓN XERAL

 

INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN CURSO 2019-2020

-ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

-Prazos de admisión*

*O día 24 de xuño é festivo local na Coruña

-Anexo I: solicitude de admisión no réxime ordinario non centralizada: empregar só para admisión ao segundo curso do réxime ordinario (alumnado que promociona de 1º a 2º curso, repetidor de 2º, e alumnado doutro ciclo ou doutro centro), ou ben para o caso de solicitude de matrícula en prazas liberadas. Non para repetidores de primeiro curso do réxime ordinario (xerar a solicitude na aplicación informática. https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision. Activa soamente durante o período de solicitude).

-Anexo II: solicitude de admisión no réxime para as persoas adultas non centralizada: empregar só para a matrícula de FCT e/ou proxecto polo réxime para as persoas adultas, ou ben para o caso de solicitude de matrícula en módulos con prazas liberadas.