INICIAR SESIÓN

O CIFP ÁNXEL CASAL NO FP INNOVA

Os días 25, 26 e 27 de abril celebrouse na Cidade de Cultura de Santiago de Compostela o Congreso FP Innova Galicia 2018.

Imaxes FP INNOVA 2018

Por parte do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto estiveron presentes:

  • No apartado de proxectos de innovación, o proxecto "Prototipo UTM soporte de asistencia sanitaria", que será presentado pola profesora Eva Fuertes, e que conta como entidade colaboradora coa empresa Fuertes-Penedo.

http://www.edu.xunta.es/fp/congreso-fp-innova/proxectos/14534

  • No apartado de emprendemento, a empresa "Senlleiras Animación S. Coop.", realizado polo Ciclo Superior de Animación Sociocultural e Turística.

http://www.edu.xunta.es/fp/congreso-fp-innova/emprendemento/14496